Exempel på grafisk formgivning..

Design av informations-
brochyr, Coca-Cola.
LADDA NER SOM PDF!

Design av turistbroschyr
Position Skåne.
LADDA NER SOM PDF!Design/Illustration av
syltetiketter, Rogaland
Imports, USA.
STÖRRE BILD!

Design/illustration
förpackningar, Lambi.
STÖRRE BILD!       All images (C) Copyright Michael Philip